Press enter to see results or esc to cancel.

Dofinansowanie do pompy ciepła gdańsk

Pompy ciepła są nowoczesną metodą ogrzewania domu zimą. Istnieje kilka rodzajów pomp ciepła: pompy powietrzne, gruntowe oraz pompy ciepła do zastosowań profesjonalnych. Na potrzeby gospodarstw domowych instaluje się dwa pierwsze rodzaje. Największą zaletą pomp ciepła jest wykorzystywanie odnawialnej energii z powietrza, gruntu lub zawartej w wodzie gruntowej. Nie powstają przy tym toksyczne substancje, powodujące zanieczyszczający środowisko smog, jak przy spalaniu węgla. Koszty instalacji pomp ciepła bywają wysokie, jednak szybko się zwracają, ponieważ ogrzewanie domu przy ich pomocy jest bardzo tanie. Aby umożliwić większej liczbie osób zainstalowanie w swoim domu tego alternatywnego i ekologicznego sposobu ogrzewania, powstały w Polsce dofinansowania do pomp ciepła Gdańsk istnieje program czyste powietrze. Jego głównym zadaniem jest refundacja części kosztów wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Dofinansowanie do pompy ciepła Gdańsk pozwala również na zastosowanie tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki niej, od podstawy obliczenia podatku można odliczyć wydatki poniesione przy modernizacji budynku, aby dostosować go do nowego sposobu ogrzewania. Programy wsparcia dla osób chcących skorzystać z ekologicznych sposobów ogrzewania, są nieustannie rozbudowywane. W programie czyste powietrze 2.0 powstała trzecia grupa beneficjentów, uwzględniająca osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. W tym sektorze rząd przewiduje środki wynoszące od 90 do nawet 100% kosztów instalacji pomp ciepła. Obiecano również uproszczenie procedur składania wniosków oraz szybsze ich rozpatrywanie.